TRÄF
FPUN
KT80
2010

 

N138.com tog redaktions-elvan och åkte till åttiotalet i Södermanland och lät sig förundras. Förmodligen är det en efterkonstruktion, filtrerad genom glömska och förträngning, men det känns som att det var det sista riktigt framåtblickande decenniet. Åtminstone sett till design. Sen är det nog så att de jävligaste bilarna har rostat bort. I och med 90-talet började retrotrenden som ett resultat av börskraschen och de rymdiga linjalformerna ersattes av någon sorts degdesign. På tidningen Klassikers Träffpunkt 80 fanns det bästa – och det värsta – av 80-talets bildesign samlat. Vilka bilar som hör till respektive kategori är upp till var och en att avgöra. Här är i alla fall ett urval av det bästa ackompanjerat av fin musik. All musik på 80-talet var inte blippiga syntar.

//Johan Söderberg

 
 
 

Foto: Johan Söderberg

N138.com